บริการจ้างเหมาแรงงาน

 • ฝ่ายงานการผลิตทั่วไป
 • พนักงานทั่วไป
 • งานคลังสินค้า และ ศูนย์กระจายสินค้า
บริการรับเหมาชิ้นงาน

 • แรงงานผลิตชิ้นงาน จ่ายค่าบริการตามรายชิ้น
บริการจัดส่งพนักงาน ประจำสำนักงาน
 • พนักงานธุรการ
 • พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
 • พนักงานขับรถ
บริการจัดส่งพนักงาน ส่งเสริมการขาย
 • พนักงานในห้างสรรพสินค้า
 • พนักงานขาย ณ จุดขายต่างๆ
บริการระบบ Call Center พร้อมพนักงาน
 • พนักงานให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ สำหรับลูกค้า
บริการจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ป้องกันทรัพย์สินและบุคลากร
 • ดูแลและควบคุมการเข้าถึงพื้นที่เฉพาะ
 • รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • คัดกรองบุคคล